Destination Management Company

Poznáme Taliansko, cestovný ruch, očakávania a potreby prevádzkovateľov a turistov. Ponúkame veľký výber ubytovacích kapacít po celom Taliansku. Našim partnerom ponúkame sprostredkovanie garančných zmlúv s hotelmi, asistenciu a delegátov, transfery, organizáciu fakultatívnych výletov, rezervačné centrum.