Destination Management Company

Destination Management Company

Poznáme Taliansko, cestovný ruch, očakávania a potreby prevádzkovateľov a turistov. Ponúkame veľký výber ubytovacích kapacít po celom Taliansku. Našim partnerom ponúkame sprostredkovanie garančných zmlúv s hotelmi, asistenciu a delegátov, transfery, organizáciu fakultatívnych výletov, rezervačné centrum.

Linkitaly evolution

Prispievame k poznaniu a šíreniu talianskeho jazyka v zahraničí. Realizujeme školiace kurzy. Organizujeme stáže v prestížnych talianskych hotelových spoločnostiach. Ponúkame pracovné príležitosti.