#WEWORKINITALY

#WEWORKINITALY je hastag venovaný skúsenostiam študentov, ktorí sa zúčastňujú stáží v Taliansku.

Sledujte nás na našich sociálnych sieťach.

Email : job@linkitaly.sk

Youtube

LinkedIn