O nás

Sme Destination Management Company, ktorá sa špecializuje na cestovný ruch v Taliansku a na Slovensku.

Pôsobíme prostredníctvom medzinárodnej siete, ktorú tvoria Traders a miestne spoločnosti, aby sme zviditeľnili miesta, v ktorých operujeme.

Naším cieľom je podpora vývoja miest, dokonca aj tých málo známych, aby sa z nich stali prestížne turistické destinácie.

Propagujeme cestovný ruch prostredníctvom histórie, kultúry, umenia, prostredia, folklóru, enogastronómie a typických miestnych výrobkov, regionálnych chutí, starovekých dediniek, prírody a  tradícií.

Poznáme cestovný ruch, očakávania a potreby operátorov a vďaka úzkemu prepojeniu s našimi krajinami a solídnym vzťahom s našimi partnermi sme schopní vyhovieť akejkoľvek cestovnej a operatívnej požiadavke.

Náš cieľ je zameraný na vytvorenie najvýhodnejšej ponuky a zároveň na neustále hľadanie nových destinácií, ktoré nám umožňuje ponúknuť Vám bezpečné, originálne a inovatívne riešenia.